Skip to main content

Загальні умови міжнародного продажу та доставки

Загальні умови продажу та доставки застосовуються до всіх міжнародних продажів Mølbro Production A/S. Угода між вами як покупцем і Mølbro Production A/S як продавцем складається з підтвердження замовлення та цих загальних умов. 

Усі міжнародні продажі товарів Mølbro Production A/S повністю підпадають під дію Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG), якщо інше не передбачено цими загальними умовами. Ми не приймаємо використання спеціальних умов покупки, визначених вами як покупцем до або після видачі підтвердження замовлення, якщо це не схвалено нами в письмовій формі. Суперечки, що виникають у зв’язку з будь-яким продажем товарів нами, регулюються законодавством Данії, розглядаються та вирішуються Датським інститутом арбітражу відповідно до Правил процедури, прийнятих Данським інститутом арбітражу, чинних на момент порушення такого провадження.

 

Ціна закупки товару вказана в підтвердженні замовлення. Якщо підтвердження замовлення не містить ціни покупки, до продажу товарів застосовується стандартний прайс-лист Mølbro Production A/S. Поточний стандартний прайс-лист Mølbro Production A/S можна отримати в Mølbro Production A/S. Однак ми маємо право коригувати закупівельну ціну пропорційно нашим загальним витратам на виробництво товарів, якщо витрати збільшуються через обставини, які не залежать від нас, наприклад підвищення цін на сировину, електроенергію, коливання обмінних курсів, податки тощо.

 

Усі ціни, наведені Mølbro Production A/S, базуються на загальних умовах і відображають обмеження нашої відповідальності, що містяться в них. Якщо ви як покупець бажаєте укласти з нами контракт на умовах, відмінних від тих, що викладені в цих загальних умовах, у такому разі можуть бути прийняті спеціальні домовленості, і ми запропонуємо переглянути ціну.

Якщо термін поставки було узгоджено, він повинен тлумачитися відповідно до ІНКОТЕРМС, чинних на момент угоди. Якщо конкретний термін поставки не було узгоджено, поставка вважається франко-завод (ex works). Після отримання покупець зобов’язаний уважно оглянути товар. Якщо ви виявите, що доставлений товар має дефекти, за які несе відповідальність Mølbro Production A/S, необхідно негайно повідомити про це Mølbro Production A/S, одразу після перевірки товару. Якщо ви не повідомите про дефект Mølbro Production A/S, як вказано вище, незважаючи на те, що ви виявили або повинні були виявити дефект, ваша претензія втрачає силу раз і назавжди.

 

Товари залишаються власністю Mølbro Production A/S до тих пір, доки не буде здійснено повну їх оплату, якщо таке право власності є дійсним відповідно до чинного законодавства.

 

Ми робимо все можливе, щоб доставляти товар усім нашим клієнтам завжди без дефектів. Якщо ми цього не зробимо, то беремо на себе наступну відповідальність: компенсація максимальної суми, що дорівнює закупівельній ціні товарів або, якщо товари мають бути доставлені партіями, закупівельній ціні кожної партії, ми компенсуємо вам будь-які прямі збитки, які ви зазнали в результаті доставки нами дефектних товарів або у випадку їх затримки, за умови, що дефект або затримка виникли через нашу грубу недбалість. Mølbro Production A/S не несе відповідальності за затримки, спричинені постачальником Mølbro Production A/S або через його недбалість. Якщо це виникне, Mølbro Production A/S має право перенести дату доставки або розірвати угоду, щоб це не призвело до претензій з боку Mølbro Production A/S. У будь-якому разі ми не будемо компенсувати непрямі збитки, включаючи, але не обмежуючись, втрату виробництва, втрачений прибуток, збитки через порушення ринку та інші непрямі збитки. Ми також несемо відповідальність за тілесні ушкодження, спричинені дефектами наших товарів відповідно до чинного Закону Данії про відповідальність за товари, якщо вони використовуються відповідно до їх призначення та з належним дотриманням інструкцій із використання та загальних застосовних правил безпеки. Mølbro Production A/S не несе відповідальності за пошкодження майна, спричинені дефектами наших товарів.

Ми гарантуємо, що товари з моменту отримання та протягом 2 років із дати доставки відповідатимуть специфікаціям, що містяться у підтвердженні замовлення, із нормальними допусками, прийнятими в даній галузі. Інформацію про допуски можна отримати в Mølbro Production A/S. Якщо товари, які ви придбали, мають відповідати специфікаціям з більш строгими вимогами, це необхідно узгодити з Mølbro Production A/S. Ми не гарантуємо, що наші товари підходять для певної мети, якщо це прямо не зазначено вами в замовленні та чітко не зазначено в підтвердженні замовлення.

 

Ні ви як покупець, ні ми як постачальник не можемо впливати на обставини, що знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, жоден із нас не несе відповідальності за невиконання угоди через обставини, що знаходяться поза нашим розумним контролем (форс-мажор). Сторона, яка постраждала від форс-мажорних обставин, звільняється від будь-якої затримки або невиконання в тій мірі та до тих пір, поки обставини не дозволять стороні виконувати свої зобов'язання за цією угодою. Наступні обставини вважаються причиною допомоги для обох сторін, якщо вони перешкоджають виконанню угоди або роблять виконання невиправдано обтяжливим: трудові спори та будь-які інші обставини поза контролем сторін, такі як стихійні лиха, пожежа, військова мобілізація або військовий призов значного масштабу, реквізиція, конфіскація, зміни в законодавчих положеннях, валютні обмеження, заворушення та громадянські заворушення, нестача транспорту, загальна нестача матеріалів, обмеження на застосування сили та нестача або затримки в поставках субпідрядників, викликаних обставинами, зазначеними в цьому розділі. Якщо переривання зобов’язань сторони, яка їх не виконує, триває протягом періоду, що перевищує тридцять (30) календарних днів, будь-яка зі сторін має право розірвати договір без зобов’язань, попередньо повідомивши іншу сторону за тридцять (30) календарних днів.

 

У разі несвоєчасної оплати, тобто оплати після терміну, зазначеного в спірному рахунку-фактурі, ми можемо призупинити доставку будь-якого замовлення на купівлю або будь-якого залишку в ньому, доки не буде здійснено платіж, і, крім того, ми можемо стягувати відсотки за ставкою 1,5% на місяць, що починають діяти з дати платежу.